Kapela drewutnia

Kapela Drewutnia gra utwory inspirowane tradycyjną muzyką Ziem II Rzeczpospolitej, a zwłaszcza muzyką terenów, gdzie stykały się i przenikały różne kultury i tradycje. Stąd w repertuarze zarówno utwory łemkowskie, ukraińskie, rusnackie, jak i pieśni z Ziemi Lubelskiej, Śląskiej czy Małopolski.

Celem Kapeli jest przybliżanie współczesnemu odbiorcy dawnych pieśni i piosenek ludowych we własnej interpretacji. Zespół stara się wiernie zachować tekst i melodie utworów oraz - stosując dostępne instrumentarium - oddać w pełni ich nastrój.

Instrumentarium zespołu tworzą instrumenty obecne w polskiej muzyce ludowej, a zwłaszcza w tradycyjnej muzyce Lubelszczyzny jak akordeon, bęben, skrzypce, klarnet, tamburyn, mandolina, mandola, jak i inne, wykorzystywane w muzyce regionów, z których kultury czerpią – ukraińskie sopiłki, bałałajki, domra, huculski bęben, słowackie dudy czy fujara.

Specyfiką muzyki granej przez Drewutnię jest łączenie tradycyjnego słowiańskiego folkloru z nowymi brzmieniami i własnym opracowaniem, można więc usłyszeć również takie instrumenty, jak irlandzkie whistles, staropolska suka biłgorajska, południowo-amerykańskie reco – reco, czy mongolski toushpulur.

Zespół koncertuje na terenie całego kraju oraz poza granicami, uświetniając festiwale, imprezy plenerowe, folkowe zabawy taneczne, wesela i bankiety. 
Kapela była pomysłodawcą i głównym organizatorem pierwszego w Polsce międzynarodowego Folkowego Festiwalu Kolęd Słowiańszczyzny "Kolędowe Gody z Folkowej Zagrody".

Zespół prowadzi również intensywną działalność edukacyjną, przybliżając instrumenty, pieśni i kulturę ludową uczniom szkół i przedszkoli podczas warsztatów i prezentacji.